Book cover

Trekonstruksjoner : Platekledning på gulv, vegger og tak og utvekslinger i trebjelkelag


Forfattere: Åge Hallquist, Guttorm Megård, Trond Ramstad

Sider: 27

Utgivelsesår: 1972

ISBN:

Author

Trond Ramstad

Trond Ramstad er sivilingeniør og godkjenningsleder ved SINTEF Byggforsk.
 
Han har mange års erfaring som formidler blant annet gjennom Byggforskserien og håndbøker fra SINTEF Byggforsk.
 
Han har spesialkompetanse innen:
  • Trekonstruksjoner og trehusbygging
  • Laboratorieprøving av materialer og komponenter
  • Produktdokumentasjon av byggevarer, komponenter og konstruksjoner
  • Europeisk arbeid med dokumentasjon av byggprodukters egenskaper