Book cover

Regntetthet for kombinerte undertak og vindsperrer på rull

Arbeidet i denne prosjektrapporten er utført som en aktivitet i det strategiske forskningsprosjektet Climate Adapted Buildings (CAB).


Forfattere: Tor Even Pedersen, Noralf Bakken, Berit Time

Sider: 23

Utgivelsesår: 2008

ISBN: 978-82-536-1028-3

Målsetningen med laboratorieundersøkelsen har vært å avdekke hvorvidt nedbør kan gi lekkasjer i tilknytning til sløyfene for ferdig monterte undertak av typen kombinert undertak og vindsperre på rull. Problemstillingen er aktuell både før og etter at taktekning er montert.