Book cover

Produksjonsdata for byggeindustrien. Rapport fra datagruppen 1967-70 = Production data for the construction and building industry


Forfattere: Yngvar Ellingbø

Sider: 8

Utgivelsesår: 1971

ISBN: