Book cover

Småhus av tre. Fundamenter, bjelkelag, tak og bindingsverk m.m = Timber frame houses and their foundations


Forfattere: Øivind Birkeland, Knut Ivar Edvardsen, Trond Ramstad, Åge Hallquist, Helge Juul, Arne Tormod Olsen, Ragnar Wiig

Sider: 19

Utgivelsesår: 1970

ISBN:

Author

Knut Ivar Edvardsen

Knut Ivar Edvardsen er sertifiseringsleder ved SINTEF Byggforsk.

Author

Trond Ramstad

Trond Ramstad er sivilingeniør og godkjenningsleder ved SINTEF Byggforsk.
 
Han har mange års erfaring som formidler blant annet gjennom Byggforskserien og håndbøker fra SINTEF Byggforsk.
 
Han har spesialkompetanse innen:
  • Trekonstruksjoner og trehusbygging
  • Laboratorieprøving av materialer og komponenter
  • Produktdokumentasjon av byggevarer, komponenter og konstruksjoner
  • Europeisk arbeid med dokumentasjon av byggprodukters egenskaper