Book cover

Vibrasjonsegenskaper til dekker av massivtre

målinger, beregninger og vurderinger av vibrasjoner og stivhet i massivtredekker hvor mennesker beveger seg


Forfattere: Anders Homb

Sider: 59

Utgivelsesår: 2008

ISBN: 978-82-536-1030-6

Rapportenpresenterer målinger, beregninger og vurderinger av vibrasjoner og stivhet i massivtredekker hvor det er personer som beveger seg. Målingene og beregningene er gjennomført med krysslimte massivtredekker, krysslimte massivtredekker med påstøp og massivtredekker hvor sjiktene er sammenholdt med treplugger (dyblede elementer). Både dyblede og krysslimte massivtredekker produseres i Norge.

Arbeidet i prosjektrapporten er utført innenfor delprosjekt 5 i BIP ”Massivtre – egenskaper og anvendelse” og innenfor delprosjektet ”Experimental investigations”, som er en del av KMB-prosjektet: Comfort Properties of timber floor constructions.