Book cover

Industrialisert boligbygging 3. Lette dekke-elementer for lange spenn på Rosengård i Malmø = Industrialized building of houses at Rosengård, Malmø, using prefabricated long-span concrete slabs


Forfattere: Frode Færøyvik

Sider: 8

Utgivelsesår: 1970

ISBN: