Book cover

De nye byggeforskriftene. Yttervegger = The Norwegian building regulations of 1969


Forfattere: Øivind Birkeland

Sider: 5

Utgivelsesår: 1969

ISBN: