Book cover

Kuldebroer – Beregning, kuldebroverdier og innvirkning på energibruk


Forfattere: Arild Gustavsen, Jan Vincent Thue, Peter Blom, Arvid Dalehaug, Tormod Aurlien, Steinar Grynning, Sivert Uvsløkk

Sider: 92

Utgivelsesår: 2008

ISBN: 978-82-536-1037–5

I denne rapporten blir følgende presentert:

  • definisjon av kuldebro
  • mulige konsekvenser av kuldebroer
  • metoder for å bestemme kuldebroverdien, inkl. ved numerisk beregning
  • kuldebroverdier for forskjellige konstruksjoner
  • et forslag til dynamisk KuldebroAtlas
 
Prosjektrapporten viser kuldebroverdier for forskjellige konstruksjoner som for eksempel for vindusinnsetting, overgang mellom vegg/tak, vegg/golv, for hjørner og for møne. Kuldebroverdier for etasjeskillere er også vist, og da for forskjellige typer etasjeskillere som betong, lettklinker og hulldekker.

Jan Vincent Thue

Jan Vincent Thue er professor i bygningsfysikk ved NTNU.