Book cover

Justering av energikrav i TEK

Utredning utført på oppdrag for Statens bygningstekniske etat


Forfattere: Marit Thyholt, Tor Helge Dokka, Peter Schild, Catherine Grini, Mads Mysen, Igor Sartori

Sider: 44

Utgivelsesår: 2008

ISBN: 978-82-536-1039-9

Målet med utredningen har vært å utarbeide grunnlag for eventuelle justeringer av energikravene i TEK, og da med spesielt fokus på energieffektive fasader og virkningsgrad for varmegjenvinnere.