Book cover

Tverrfaglighet og fagkompetanse i prosjekters tidligfase


Forfattere: Kirsten Arge

Sider: 46

Utgivelsesår: 2008

ISBN: 978-82-536-1041-2

Bakgrunnen for dette prosjektet er et ønske fra Concept-programmets side om å trekke fagmiljøet ved NTNU’s arkitekturfakultet og arkitektfaglig kompetanse med i programmet, ikke minst for å øke bredden i programmets studier av prosjekters tidligfase.

 
Målet med dette forprosjektet å definere perspektiver og problemstillinger som kan ligge til grunn for et mulig hovedprosjekt som handler om behov for tverrfaglighet og fagkompetanse i byggeprosjekters tidligfase.