Book cover

Betongfasthet bestemt ved hjelp av Schmidthammer = Strength of concrete in compression determined by the Schmidthammer


Forfattere: Henry Hansen, David Togba

Sider: 4

Utgivelsesår: 1968

ISBN: