Book cover

Undersøkelse av borkjerner og bestemmelse av kloridprofiler tatt fra prøveblokker på Østmarkneset

Resultater fra prøving etter 21,5 års eksponering


Forfattere: Ola Skjølsvold

Sider: 10

Utgivelsesår: 2008

ISBN: 978-82-536-1043-6

I oktober 1982 ble det støpt ut 10 stk betongblokker med varierende mengde sement og silikastøv. Blokkene ble plassert i tidevannssonen på Østmarkneset i Trondheim i mars 1983. Det er tidligere foretatt prøving etter henholdsvis 1½, 5, 9 og 14 års eksponering. Denne rapporten omhandler resultatene fra prøving etter 21½ års eksponering.