Book cover

Tak basert på massivtreelementer

Rapporten viser hvordan massivtreelementer kan brukes i flate og skrå takkonstruksjoner.


Forfattere: Berit Time, Stig Geving, Kathinka L. Friquin, Steinar Grynning, Knut Noreng, Knut M. Sandland

Sider: 40

Utgivelsesår: 2009

ISBN: 978-82-536-1044-3

Den gjør rede for fuktproblematikk, værbeskyttet bygging, varmeisolasjon og brannegenskaper. Den viser også aktuelle detaljer for oppbygging og fukttekniske beregninger som underlag for de foreslåtte løsningene.

Underlaget for rapporten er studier av byggeprosjekter i ulike faser hvor massivtre brukes i taket. Rapporten vektlegger problemstillingene reist av aktørene i disse prosjektene, og vil danne grunnlag for utarbeidelse av anvisninger i Byggforskserien.

Stig Geving

Stig Geving er dr.ing. og seniorforsker i SINTEF Byggforsk.
Hans spesialområde er fukt i bygninger og byggskader, inkl bl.a.:
- Beregning av fukttransport i vegger og tak mm
- Skadeundersøkelser relatert til fukt
- Utredinger relatert til husbyggingsteknikk og bygningsfysikk
- Bygningsfysisk prosjektgjennomgang av arkitekts detaljtegninger mm
- Fukt i betonggolv