Book cover

Maling og slemming av teglsteinsfasader = Painting and thin coating of brick masonry


Forfattere: Sven D. Svendsen

Sider: 5

Utgivelsesår: 1966

ISBN: