Book cover

Uttørkingshastighet for betonggolv

Laboratorieforsøk for norske betonger


kr 290,00

Forfattere: Marius Kvalvik, Stig Geving, Jan Lindgård, Ola Skjølsvold

Sider: 36

Utgivelsesår: 2009

ISBN: 978-82-536-1051-1

Prosjektrapporten presenterer resultater fra laboratorieforsøk hvor uttørkingsforløpet etter utstøping for betong med forskjellige sammensetninger er målt.
Laboratorieforsøket var todelt, dels et forsøk hvor selvuttørkingseffekten til forskjellige typer sementpastaer ble undersøkt, og dels et forsøk hvor uttørkingen til romluft for betong med varierende sammensetninger ble undersøkt.

Stig Geving

Stig Geving er dr.ing. og seniorforsker i SINTEF Byggforsk.
Hans spesialområde er fukt i bygninger og byggskader, inkl bl.a.:
- Beregning av fukttransport i vegger og tak mm
- Skadeundersøkelser relatert til fukt
- Utredinger relatert til husbyggingsteknikk og bygningsfysikk
- Bygningsfysisk prosjektgjennomgang av arkitekts detaljtegninger mm
- Fukt i betonggolv