Book cover

Forseglete ruters bestandighet


Forfattere: Tore Gjelsvik

Sider: 12

Utgivelsesår: 1965

ISBN: