Book cover

Livsløp/OPS-kontraktene Persbråten videregående skole og Høybråten grunnskole

Evaluering av første fase i livsløp/OPS-kontrakter mellom Undervisningsbygg Oslo KF og SG Finans AS


Forfattere: Dag Fjeld Edvardsen, Torer F. Berg

Sider: 70

Utgivelsesår: 2009

ISBN: 978-82-536-1077-1

Rapporten gjelder evaluering av første fase i livsløp/OPS-prosjektene Persbråten videregående skole og Høybråten skole i Oslo for Undervisningsbygg Oslo KF.
Med første fase menes fasen fra utlysning av konkurranse til ferdigstilling av prosjektene og noe inn i leie-/ bruksfasen.