Book cover

Nasjonal database for byggkvalitet

Arbeidet er utført innenfor prosjektet Nasjonal database for byggkvalitet, delfinansiert av Byggekostnadsprogrammet.


kr 290,00

Forfattere: Kim Robert Lisø, Anna Næss Rolstad

Sider: 17

Utgivelsesår: 2009

ISBN: 978-82-536-1082-5

Programmets hovedmål har vært å utvikle et databaseskall og en struktur for Nasjonal database for byggkvalitet (krav- og designspesifikasjoner, brukergrensesnitt, koblinger mot andre databaser), samt å utarbeide en standard for overtakelse.

Arbeidet med selve etableringen og implementeringen av kunnskapssystemet Nasjonal database for byggkvalitet videreføres nå under tittelen Klok av skade, delfinansiert av Byggekostnadsprogrammet. Prosjektet avsluttes inneværende år.

Kim Robert Lisø

Kim Robert Lisø er forskningssjef ved SINTEF Byggforsk, og har doktorgrad (PhD) i bygnings- og materialteknikk fra NTNU. Han har skrevet om lag 30 internasjonale vitenskapelige artikler og konferansepublikasjoner, samt en rekke bøker, håndbøker, anvisninger og rapporter i SINTEF Byggforsks publikasjonsserier. Hans faglige interessefelt er

  • byggeteknikk og bygningsfysikk
  • klimapåkjenninger og klimatilpasning
  • bygningsklimatologi
  • prosjektledelse
  • prosjektgjennomgang
  • tilstandsanalyser
  • byggskadegransking
  • kontroll av bygningsfysisk prosjektering