Book cover

Støy i rørinstallasjoner : årsak til tappestøy og muligheter for bekjempelse. Foreløpige erfaringer fra NBI's undersøkelser


Forfattere: Kjell Jørgensen

Sider: 11

Utgivelsesår: 1964

ISBN: