Book cover

Belastningsforsøk med bjelker av betongblokker, prefabrikerte betongsøyler og montasjedekke


Forfattere: Henry Hansen

Sider: 8

Utgivelsesår: 1963

ISBN: