Book cover

Tids- og arbeidplanlegging. Systemer og anvendelser i Vest-Tyskland


Forfattere: Johan kristian Bø

Sider: 7

Utgivelsesår: 1963

ISBN: