Book cover

Spikerlimte trekonstruksjoner. Praktisk utførelse, knutepunkters styrke, kryssfinérs skjærfasthet


Forfattere: Hans Granum, Johannes Moe, Jan Sivertsen

Sider: 21

Utgivelsesår: 1962

ISBN: