Book cover

Vedlikehold av bygninger. En økonomsik, teknisk og organisatorisk oppgave


Forfattere: Mejse Jacobsson

Sider: 9

Utgivelsesår: 1961

ISBN: