Book cover

Spikerfasthet hos trefiberplater og trefiberplater som sideavstivning i bindingsverksvegger


Forfattere: Hans Granum, Olav Vikøren

Sider: 11

Utgivelsesår: 1960

ISBN: