Book cover

Synker mineralullen i bindingsverkvegger. En undersøkelse av 31 hus isolert med mineralull


Forfattere: Olav Vikøren

Sider: 5

Utgivelsesår: 1957

ISBN: