Book cover

Sammenlikning og analyse av krav til energieffektivitet i bygninger i Norden og Europa

Comparison and Analysis of Energy Performance Requirements in Buildings in the Nordic Countries and Europe


Forfattere: Peter Schild, Michael Klinski, Catherine Grini

Sider: 64 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2010

ISBN: 978-82-536-1146-4