Book cover

Bokvalitet i by og etterspurte bebyggelsestyper

Hvorfor blir en bolig i ett strøk høyere verdsatt enn en identisk bolig i et annet strøk?


Midlertidig utsolgt

Forfattere: Morten Sjaastad, Thorbjørn Hansen, Per Medby

Sider: 203

Utgivelsesår: 2008

ISBN: 978-82-536-1001-6

Etablerte sannheter om bokvalitet i by blir utfordret i denne rapporten som bygger på analyser av prisene på mer enn 700 omsatte boliger i et utvalg områder i Oslo, sett i forhold til egenskaper ved boligen, bygningen og området.