Book cover

Vannskader – skadebegrensning, uttørking og sanering

Det oppstår 200 vannskader i Norge per dag, og i løpet av et år rammes 4 prosent av boligmassen.


kr 390,00

Forfattere: Peter Blom, Johan Mattsson, Bodil Innset

Sider: 43 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2003

ISBN: 82-536-0817-9

Statistisk sett vil alle boliger få en vannskade i løpet av 25-30 år. 

Denne anvisningen beskriver retningslinjer og metoder for å sikre at vannskadene utbedres på en teknisk og hygienisk forsvarlig måte, og den gir takstmenn og ansatte i skadebegrensningsfirmaer og forsikringsselskaper teoretisk basiskunnskap innen skadebegrensning, tørketeknikk, mikrobiologi, fuktmåling og fuktmekanikk.

Johan Mattsson

Johan Mattson er Cand. scient. med hovedfag i biologi (mykologi) fra Universitetet i Oslo 1985. Han var med å starte Mycoteam i 1986, og er med i firmaets ledergruppe. Johan er også autorisert skadedyrbekjemper og er klarert for oppdrag offshore i Nordsjøen.
I Mycoteam er han fagansvarlig for muggsopp/inneklima, treskadeinsekter, kulturminner og litteratur.