Book cover

LECO - Energibruk i fem kontorbygg i Norge

LECO - Energibruk i fem kontorbygg i Norge. Befaring og rapportering.


Forfattere: Catherine Grini, Igor Sartori, Matthias Haase, Tore Wigenstad, Hans-Martin Mathisen, Helle Wøhlk, Jæger Sørensen, Arnkell Pettersen, Ida Bryn

Sider: 165 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2010

ISBN: 9788253611167

Denne studien inngår som en del av FoU-prosjektet ”LECO, Low Energy COmmercial buildings”.
Gjennom arbeidet med denne rapporten har vi forsøkt å finne de viktigste parametrene som påvirker energibruken i næringsbygg. Hensikten er deretter å jobbe videre med de mest aktuelle for øket energieffektivisering. Studiet består i analysen av fem eksisterende kontorbygg, der tre av byggene skal ha en lav energibruk mens de to siste har hhv. normal og høyt energibruk. Energibruken, samt all annen relevant informasjon om bygningskroppen, tekniske installasjoner og bruk av bygget, ble samlet inn gjennom kommunikasjon med leietaker, driftspersonell, nettleverandør, rådgiver og arkitekt. Dessuten ble alle byggene undersøkt ved en fysisk befaring på bygget.