Book cover

Kledning med trespon

Kledning med trespon - eksperimentelle laboratorieundersøkelser og tidligere tiders erfaringer


Forfattere: Tor Even Pedersen, Berit Time, Ellen M. Devold

Sider: 29 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2010

ISBN: 9788253611150

Denne rapporten omhandler eksperimentelle undersøkelser av klimapåkjenning på trekledning av spon samt erfaringer med kledninger av spon fra tidligere tider. To typer sponkledninger og dobbelfalset liggende kledning er undersøkt i laboratoriet. Hensikten med forsøket har vært å sammenligne de tre kledningsvariantene i forhold til regntetthet, oppfukting på grunn av regn, samt uttørkingsevne.