Book cover

ACES Archaeology and Construction Engineering Skills

Veileder i utbygging for arkeologer og arkeologi for byggebransjen.


Forfattere: Sidsel Jerkø, Inger Karlberg

Sider: 170 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2010

ISBN: 9788253611181

I regi av EU’s Leonardo daVinci-program har det vært gjennomført et prosjekt med sikte på å bedre forståelsen og samhandlingen mellom arkeologien og bygge- og anleggsbransjen. Prosjektet ”Archaeology and Construction Engineering Skills” (ACES) med deltakelse fra Storbritannia, Polen, Tyrkia og Norge har hatt som mål å utarbeide E-læringsmateriell med tilhørende veiledere om dette grensesnittet.
Dette skal kunne benyttes i utdanningen av arkeologer og sivilingeniører og til etterutdanning i begge sektorer, og det gir grunnleggende informasjon om den andre sektoren og strategier for samhandling. Denne veilederen er det skriftlige lærestoffet som skal følge E-læringsmodulene på norsk, og innholdet er noe mer omfattende enn E-læringsmodulene.