Book cover

Treskadeinsekter i bygninger

Treskadeinsekter i bygninger. Forekomst, påvisning, vurdering og utbedring.


Midlertidig utsolgt

Forfattere: Johan Mattsson

Sider: 150 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2010

ISBN: 978-82-910-7012-4

Boka forklarer hvilke treskadeinsekter som angriper bygninger, hvor insektene opptrer og hvorfor skadene oppstår.  Videre gis det beskrivelse på hvordan man undersøker og vurderer skader samt hvordan de kan håndteres på en optimal og mest mulig giftfri måte.

 

Johan Mattsson

Johan Mattson er Cand. scient. med hovedfag i biologi (mykologi) fra Universitetet i Oslo 1985. Han var med å starte Mycoteam i 1986, og er med i firmaets ledergruppe. Johan er også autorisert skadedyrbekjemper og er klarert for oppdrag offshore i Nordsjøen.
I Mycoteam er han fagansvarlig for muggsopp/inneklima, treskadeinsekter, kulturminner og litteratur.