Book cover

USEtool Evaluering av brukskvalitet

Usetool Evaluering av brukskvalitet Metodehåndbok


Forfattere: Wibeke Knudsen, Geir K. Hansen, Siri H. Blakstad

Sider: 38 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2010

ISBN: 978-82-536-1130-3

USEtool er en metodehåndbok for evaluering av bygningers brukskvalitet. Håndboka er utviklet i samarbeid mellom SINTEF og NTNU og beskriver hvordan man kan arbeide systematisk med innhenting og systematisering av brukererfaringer som input til programmering. Metodikken  er framstilt som en prosess, med tydelig definerte trinn og delaktiviteter. Med håndboka følger en cd med støtteverktøy. Støtteverktøyene fokuserer på undervisnings- og kontorbygninger.
 
USEtool er et utmerket hjelpemiddel for virksomheter eller eiendomsbesittere som selv skal gjennomføre vurderinger av brukskvalitet med bruk av interne ressurser.