Book cover

LECO Fra normbygg til Faktor 10

Mulig vei for å redusere energibruken med 90 % i et kontorbygg


Forfattere: Tore Wigenstad, Catherine Grini

Sider: 25 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2010

ISBN: 9788253611334

Rapporten presenterer en teoretisk analyse av mulige tiltak for å redusere energibruken i et typisk kontorbygg ned til kun 10 % av dagens normverdi. Studien inngår i prosjektet "Low Energi Commercial Buildings" (LECO) og beskriver en trinnvis prosess hvor virkningen av ulike effektiviseringstiltak beregnes.
Enkelte tiltak er basert på kjent teknologi, mens andre er basert på løsninger og produkter som ennå ikke er kommersielt tilgjengelig.