Book cover

Moderne trevinduer- funksjonalitet, levetid og design


Forfattere: Bjørn Petter Jelle, Berit Time, Jonas Holme, Silje Wærp, Sivert Uvsløkk, Steinar Grynning, Heidi Arnesen, Birgit Risholt

Sider: 49 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2009

ISBN: 9788253611211

Vinduer skal isolere godt, være tette, ha tilstrekkelig styrke og lang levetid. Rapporten viser hvordan en kan utvikle energivennlige trevinduer med best mulige ytelser gjennom materialvalg og optimalisering av design.
 
Rapporten konsentrerer seg om disse hovedpunktene:  
  • Varmeisolering: Faktorer som innvirker på varmeisoleringen (U-verdien) til et trevindu
  • Miljøegenskaper: Vinduer med god varmeisolasjon og lav U-verdi er gunstig i et miljøperspektiv.
  • Levetid: Trekvalitet, impregnering og overflatebehandling er avgjørende for levetiden til et trevindu.
  • Kvalitet: Nasjonale anbefalinger for kvalitetskontroll av overflatebehandling angis.
  • Dokumentasjon: Anbefalinger for dokumentasjon av egenskaper til vinduer
Rapporten oppsummerer resultater fra forskningsprosjektet Moderne trevinduer – funksjonalitet, levetid og design som ble avsluttet i 2009.