Book cover

Lett kommunalteknikk

Lett kommunalteknikk reduserer kostnader og bevarer miljøet ved framføring av vann- og avløpsledninger i grunnen.


kr 390,00

Forfattere: Per Gundersen

Sider: 87 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2006

ISBN: 82-536-0920-5

Metoden innebærer å gjøre minst mulig inngrep i terrenget ved å samle alle tekniske anlegg i grunne fellesgrøfter og unngå fjellsprengning.