Book cover

Moderne fasadesystemer med puss på isolasjon

Et godt underlag for prosjektering av fasadesystemer med puss på isolasjon


kr 390,00

Forfattere: Peter Blom, Tore Kvande, Kim Robert Lisø

Sider: 33 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2006

ISBN: 82-536-0932-9

Anvisningen oppsummerer erfaringer fra Byggforsks byggskadearkiv knyttet til moderne fasadesystemer med puss på isolasjon.
 
Utgangspunktet er skadesaker fra perioden 1993–2003 som omfatter både tynnpussystemer og de etter hvert lite anvendte tykkpussystemene.
Det er i hovedsak vist eksempler på typiske skader på systemer som er vanlige på markedet i Norge i dag. 
 
Anvisningen retter seg mot entreprenører, rådgivende ingeniører og arkitekter.

Kim Robert Lisø

Kim Robert Lisø er forskningssjef ved SINTEF Byggforsk, og har doktorgrad (PhD) i bygnings- og materialteknikk fra NTNU. Han har skrevet om lag 30 internasjonale vitenskapelige artikler og konferansepublikasjoner, samt en rekke bøker, håndbøker, anvisninger og rapporter i SINTEF Byggforsks publikasjonsserier. Hans faglige interessefelt er

  • byggeteknikk og bygningsfysikk
  • klimapåkjenninger og klimatilpasning
  • bygningsklimatologi
  • prosjektledelse
  • prosjektgjennomgang
  • tilstandsanalyser
  • byggskadegransking
  • kontroll av bygningsfysisk prosjektering