Book cover

Planløsning, akustikk og støy i baseskoler


Forfattere: Sidsel Jerkø, Anders Homb

Sider: 81 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2009

ISBN: 978-82-536-1109-9