Book cover

Bokvalitet og hverdagsliv for eldre

En evaluering av ulike boligkonsepter


Forfattere: Solvår Wågø, Karin Høyland

Sider: 67

Utgivelsesår: 2009

ISBN: 978-82-536-1089-4