Book cover

Compact wood frame roofs with built-in-moisture

Test house measurements of the drying potential and risk of mould growth


Forfattere: Stig Geving, Jonas Holme

Sider: 29

Utgivelsesår: 2009

ISBN: 978-82-536-1091-7

Stig Geving

Stig Geving er dr.ing. og seniorforsker i SINTEF Byggforsk.
Hans spesialområde er fukt i bygninger og byggskader, inkl bl.a.:
- Beregning av fukttransport i vegger og tak mm
- Skadeundersøkelser relatert til fukt
- Utredinger relatert til husbyggingsteknikk og bygningsfysikk
- Bygningsfysisk prosjektgjennomgang av arkitekts detaljtegninger mm
- Fukt i betonggolv