Book cover

Håndbok om vannskader


kr 249,00

Forfattere: Johan Mattsson, Oddvar Stensrød

Sider: 228

Utgivelsesår: 2009

ISBN: 978-82-910-7011-7

Boka gir oversikt over hvordan man kan unngå fuktskader i nye bygg, og hvordan man begrenser skadene ved utbedring og reparasjon. Boka tar for seg årsakene til at vannskader oppstår, beskriver hvordan man skal bygge røranlegg og våtrom samt viser forebyggende tiltak som vil hindre at vannskader oppstår.

Johan Mattsson

Johan Mattson er Cand. scient. med hovedfag i biologi (mykologi) fra Universitetet i Oslo 1985. Han var med å starte Mycoteam i 1986, og er med i firmaets ledergruppe. Johan er også autorisert skadedyrbekjemper og er klarert for oppdrag offshore i Nordsjøen.
I Mycoteam er han fagansvarlig for muggsopp/inneklima, treskadeinsekter, kulturminner og litteratur.

Se også

Byggebransjens våtromsnorm. Figursamling 350 utvalgte illustrasjoner fra Byggebransjens våtromsnorm. Fås også som e-bok.
 kr 399,00