Book cover

Boligkjøperboka

Undersøk boligen før du kjøper


kr 349,00

Forfattere:

Sider: 185 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2018

ISBN: 9788253615882

Bruk litt tid på ditt livs investering og unngå feller! Nå finnes det hjelp å få. Boligkjøperboka er den første grundige boligkjøperguiden med råd både om byggekvalitet og boligjuss. Lett forståelige sjekklister og fotoer viser hva du bør undersøke før du kjøper bolig for millioner.

SINTEF Community setter fingeren på sjekkpunkter akkurat der hvor vi vet at boliger kan ha svakheter. Forbrukerrådet gir tips om selve kjøpet, for eksempel om forbehold, overtakelse og klage. Boka er like aktuell, enten du planlegger boligkjøp nå eller i framtiden. Også for de som skal selge bolig, gir boka viktig bakgrunnsstoff.
 

 • DEL 1 SLIK BLE HUSENE BYGD
 • 1 Slik ble husene bygd
  • Før 1910
  • 1910 til 1945
  • 1945 til 1960
  • 1960 til 1980
  • 1980 til 2000-tallet
  • Liten ordliste
 • DEL 2 UNDERSØK BOLIGEN
 • 2 Beliggenhet og utearealer
  • Fra byggereglene
  • Vær spesielt oppmerksom på
  • Beliggenhet
  • Atkomst
  • Uteareal/fellesareal
  • Uteareal over underliggende rom
  • Tomt, utbyggingsmuligheter, forpliktelser
  • Nabolag
  • Nærområde
  • Praktiske uteforhold
 • 3 Bokvalitet, planløsning og overflater
  • Fra byggereglene
  • Vær spesielt oppmerksom på
  • Livsløpsstandard, tilgjengelighet og universell utforming
  • Boligens historie
  • Hovedgrep - planløsning og dagslys
  • Vindfang, entré
  • Garderobe og innvendig oppbevaring
  • Passasjer og trapper
  • Stue
  • Kjøkken
  • Soverom
  • Overflater, gulv, vegger
  • Privatliv, lyd fra naboleiligheter
  • Brannsikkerhet og rømning
 • 4 Ventilasjon og inneklima
  • Fra byggereglene
  • Vær spesielt oppmerksom på
  • Ventilasjon
  • Renholdsvennlighet
  • Radon
 • 5 Oppvarming og energieffektivitet
  • Fra byggereglene
  • Vær spesielt oppmerksom på
  • Oppvarmingskilder
  • Behov/mulighet for etterisolering
 • 6 Elektrisk anlegg
  • Vær spesielt oppmerksom på
  • Når må du planlegge utskifting
  • Elektrisk anlegg
 • 7 Bad og sanitæranlegg
  • Fra byggereglene
  • Vær spesielt oppmerksom på
  • Når må du planlegge utskifting
  • Kapasitet og planløsning
  • Badets alder og tidligere bruk
  • Våtsone
  • Membran
  • Fall på gulvet og sluk
  • Overflater og sammenføyninger
  • Vann og vannrør
  • Innvendige avløpsrør
 • 8 Drenering, kjeller og fundament
  • Fra byggereglene
  • Vær spesielt oppmerksom på
  • Når må du planlegge utskifting av dreneringen
  • Fallforhold, drenering og fuktsikring
  • Ventilasjon (se også kapittel 4)
  • Oppbygningen av kjellergulvet
  • Eldre, uinnredet kjeller
  • Kryperom
  • Fundament
 • 9 Yttervegger og vinduer
  • Vær spesielt oppmerksom på
  • Når må du planlegge utskifting
  • Avstanden mellom veggkledningen og bakken
  • Yttervegger av tre
  • Yttervegger av mur og betong
  • Vinduer
 • 10 Balkonger og terrasser
  • Vær spesielt oppmerksom på
  • Når må du planlegge utskifting
  • Bruksmuligheter og klimaskjerming
  • Tilgjengelighet
  • Terrasse over underliggende rom
  • Balkong
  • Treterrasse på bakken
 • 11 Loft, tak og takrenner
  • Vær spesielt oppmerksom på
  • Når må du planlegge utskifting
  • Uinnredet kaldt loft
  • Isolert og innredet loft
  • Tak og takrenner
 • 12 Utvidelse og utleie
  • Gjøre om loft eller kjeller til boligrom på sikt?
  • Muligheter for tilbygg eller påbygg
  • Selvstendig boenhet og utleiedel
  • Selvbygger eller fagfolk
 • DEL 3 KJØPEVETTREGLER FRA FORBRUKERRÅDET
  • Kjøp av ferdigstilt bolig og bruktbolig
  • Kjøp av uferdig bolig
  • Kort om borettslag og eierseksjonssameier
  • Forsikringer
  • Eierskifteforsikring
  • Rettshjelpsdekning
  • Boligkjøperforsikring
  • Spesielle klagemuligheter
 • DEL 4 ADRESSER OG LITTERATUR
  • Adresser og litteratur
  • Nyttige adresser
  • Litteratur

Se også

Innføring i byggereglene TEK17 Oppdatert oversikt over lover og forskrifter som gjelder bygninger og byggevirksomhet
 kr 520,00
Trehus "Trehusboka" - håndbok for trehusbygging i Norge
 kr 970,00