Book cover

Boligkjøperboka

Undersøk boligen


kr 369,00

Forfattere: Knut Ivar Edvardsen, Solveig Øyri, Tuva Engdal, Trond Bøhlerengen , Johan Gåsbak, Hanna J. Larsen

Sider: 176 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2022

ISBN: 9788253617497

Å kjøpe bolig kan vise seg å bli et kostbart sjansespill. Slik behøver det ikke å være. I denne boka får boligkjøperne et lett forståelig verktøy som gir hjelp til å unngå feller, skuffelser og overraskende kostnader i etterkant. Også for de som skal selge bolig eller som er involvert i salgsprosessen, gir boka nødvendig bakgrunnsstoff. Boka kan dessuten brukes av boligeiere til å avdekke status på sin egen bolig for å planlegge vedlikehold eller utbedring.

Boligkjøperboka setter søkelyset på sjekkpunkter hvor det er vanlig å finne svakheter i norske boliger. Gjennom sjekklister, fotoer og bakgrunnsstoff viser boka hva man bør undersøke i boligen og hva man bør spørre om før boligkjøp. For de som er interesserte i hvordan husene er blitt bygd, får du i del 1 en innføring i byggemåter opp gjennom tidene. Del 3 gir kort informasjon om regelverket rundt boligkjøp og ulike eieformer. I tillegg får du her en praktisk sjekkliste som kan brukes på visning.

Hovedvekten i boka er lagt på kjøp av brukt bolig. For å vise et kvalitetsnivå man gjerne kan strekke seg etter også for brukte boliger, gjengir vi i del 2 hovedpunkter fra byggereglene. Byggereglene vil her si myndighetenes krav til nye boliger. Reglene fins i byggteknisk forskrift (TEK17). Selv om kravene i hovedsak gjelder nye boliger, kan de være en rettesnor. Noen bestemmelser, som innredning av kjeller og loft, gjelder eksisterende boliger.
   
Det er også tatt hensyn til de nye reglene for boligsalg som trådte i kraft 1. januar 2022. Endringene i avhendingslova og en ny forskrift har til hensikt å gjøre bolighandelen tryggere ved blant annet å stille strengere krav til dokumentasjon. Boligkjøper har fortsatt den samme plikten til å undersøke boligen, og den byggfaglige kunnskapen med vekt på sjekkpunkter man bør undersøke, er fortsatt minst like aktuell. 
 

Author

Knut Ivar Edvardsen

Knut Ivar Edvardsen er sertifiseringsleder ved SINTEF Byggforsk.

Tuva Engdal

Tuva Engdal er forlagsredaktør i SINTEF akademisk forlag.

Author

Trond Bøhlerengen

Trond Bøhlerengen er sivilingeniør og seniorforsker ved SINTEF Byggforsk.

Author

Hanna J. Larsen

Hanna J. Larsen er sivilingeniør og seniorrådgiver ved SINTEF Byggforsk.

 • Innledning
 • DEL 1 SLIK BLE HUSENE BYGD
 • 1 Slik ble husene bygd
  • Før 1910
  • 1910 til 1945
  • 1945 til 1960
  • 1960 til 1980
  • Liten ordliste
 • DEL 2 UNDERSØK BOLIGEN
 • 2 Beliggenhet og utearealer
  • Fra byggereglene
  • Vær spesielt oppmerksom på
  • Beliggenhet
  • Atkomst
  • Uteareal/fellesareal
  • Uteareal over underliggende rom
  • Tomt, utbyggingsmuligheter, forpliktelser
  • Nærområde
  • Praktiske uteforhold
 • 3 Bokvalitet, planløsning og overflater
  • Fra byggereglene
  • Vær spesielt oppmerksom på
  • Livsløpsstandard, tilgjengelighet og universell utforming
  • Boligens historie
  • Hovedgrep - planløsning og dagslys
  • Vindfang, entré
  • Garderobe og innvendig oppbevaring
  • Passasjer og trapper
  • Stue
  • Kjøkken
  • Soverom
  • Overflater, gulv, vegger
  • Brannsikkerhet og rømning
 • 4 Ventilasjon og inneklima
  • Fra byggereglene
  • Vær spesielt oppmerksom på
  • Ventilasjon
  • Renholdsvennlighet
  • Radon
 • 5 Oppvarming og energieffektivitet
  • Fra byggereglene
  • Vær spesielt oppmerksom på
  • Oppvarmingskilder
  • Behov/mulighet for etterisolering
 • 6 Elektrisk anlegg
  • Vær spesielt oppmerksom på
  • Når må du planlegge utskifting
  • Elektrisk anlegg
 • 7 Bad og sanitæranlegg
  • Fra byggereglene
  • Vær spesielt oppmerksom på
  • Når må du planlegge utskifting
  • Kapasitet og planløsning
  • Badets alder og tidligere bruk
  • Våtsone
  • Membran
  • Fall på gulvet og sluk
  • Overflater og sammenføyninger
  • Vann og vannrør
  • Innvendige avløpsrør
 • 8 Drenering, kjeller og fundament
  • Fra byggereglene
  • Vær spesielt oppmerksom på
  • Når må du planlegge utskifting av dreneringen
  • Fallforhold, drenering og fuktsikring
  • Ventilasjon (se også kapittel 4)
  • Oppbygningen av kjellergulvet
  • Eldre, uinnredet kjeller
  • Kryperom
  • Fundament
 • 9 Yttervegger og vinduer
  • Vær spesielt oppmerksom på
  • Når må du planlegge utskifting
  • Avstanden mellom veggkledningen og bakken
  • Yttervegger av tre
  • Yttervegger av mur og betong
  • Vinduer
 • 10 Balkonger og terrasser
  • Vær spesielt oppmerksom på
  • Når må du planlegge utskifting
  • Bruksmuligheter og klimaskjerming
  • Tilgjengelighet
  • Terrasse over underliggende rom
  • Balkong
  • Treterrasse på bakken
 • 11 Loft, tak og takrenner
  • Vær spesielt oppmerksom på
  • Når må du planlegge utskifting
  • Uinnredet kaldt loft
  • Isolert og innredet loft
  • Tak og takrenner
 • 12 Utvidelse og utleie
  • Gjøre om loft eller kjeller til boligrom på sikt?
  • Muligheter for tilbygg eller påbygg
  • Selvstendig boenhet og utleiedel
  • Selvbygger eller fagfolk
 • DEL 3 REGELVERK OG SJEKKLISTE
  • Lover og regler for boligkjøp
  • Eieformer
  • Sjekkliste på visning
 • DEL 4 NETTADRESSER OG LITTERATUR
  • Nettadresser og litteratur
  • Nyttige nettadresser
  • Litteratur

Se også

Innføring i byggereglene TEK17 Oppdatert oversikt over lover og forskrifter som gjelder bygninger og byggevirksomhet
 kr 549,00
Trehus "Trehusboka" - håndbok for trehusbygging i Norge
 kr 1 070,00