Book cover

Boligkjøperboka

Undersøk boligen før du kjøper


kr 349,00

Forfattere:

Sider: 185 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2018

ISBN: 9788253615882

Bruk litt tid på ditt livs investering og unngå feller! Nå finnes det hjelp å få. Boligkjøperboka er den første grundige boligkjøperguiden med råd både om byggekvalitet og boligjuss. Lett forståelige sjekklister og fotoer viser hva du bør undersøke før du kjøper bolig for millioner.

SINTEF Byggforsk setter fingeren på sjekkpunkter akkurat der hvor vi vet at boliger kan ha svakheter. Forbrukerrådet gir tips om selve kjøpet, for eksempel om forbehold, overtakelse og klage. Boka er like aktuell, enten du planlegger boligkjøp nå eller i framtiden. Også for de som skal selge bolig, gir boka viktig bakgrunnsstoff.
 

 • 1 Slik ble husene bygd
  • Før 1910
  • 1910 til 1945
  • 1945 til 1960
  • 1960 til 1980
  • 1980 til 2000-tallet
  • Liten ordliste
 • 2 Beliggenhet og utearealer
  • Fra byggereglene
  • Vær spesielt oppmerksom på
  • Beliggenhet
  • Atkomst
  • Uteareal/fellesareal
  • Uteareal over underliggende rom
  • Tomt, utbygningsmuligheter, forpliktelser
  • Nabolag
  • Nærområde
  • Praktiske uteforhold
 • 3 Bokvalitet, planløsning og overflater
  • Fra byggereglene
  • Vær spesielt oppmerksom
  • Livsløpstandard og universell utforming
  • Boligens historie
  • Hovedgrep - planløsning og dagslys
  • Vindfang, entré
  • Garderobe og innvendig oppbevaring
  • Passasjer og trapper
  • Stue
  • Kjøkken
  • Soverom
  • Overflater, gulv og vegger
  • Privatliv, lyd fra noboleiligheter
  • Brannsikkerhet og rømning
 • 4 Ventilasjon og Inneklima
  • Fra byggereglene
  • Vær spesielt oppmerksom på
  • Ventilasjon
  • Renholdsvennlighet
  • Radon
 • 5 Oppvarming og energi effektivitet
  • Fra byggereglene
  • Vær spesielt oppmerksom på
  • Oppvarmingskilder
  • Behov/mulighet for etterisolering
 • 6 Elektrisk anlegg
  • Fra regelverket
  • Vær spesielt oppmerksom på
  • Når må du planlegge utskiftning
  • Elektrisk anlegg
 • 7 Bad og sanitæranlegg
  • Fra byggereglene
  • Vær spesielt oppmerksom på
  • Når må du planlegge utskiftning
  • Kapasitet og planløsning
  • Badets alder og tidligere bruk
  • Våtsone
  • Membran
  • Fall på gulvet og sluk
  • Overflater og sammenføyninger
  • Vann og vannrør
  • Innvendige avløpsrør
 • 8 Drenering, kjeller og fundament
  • Fra byggereglene
   • Tilgjengelighet
  • Vær spesielt oppmerksom på
  • Når må du planlegge utskiftning av drenering
  • Fallforhold, drenering og fuktsikring
  • Ventilasjon
  • Oppbygningen av kjellergulvet
  • Eldre, uinredet kjeller
  • Innredet kjeller
  • Kryperom
  • Fundament
 • 9 Yttervegger og vinduer
  • Fra byggereglene
  • Vær spesielt oppmerksom på
  • Når må du planlegge utskiftning
  • Avstanden mellom veggkledningen og bakken
  • Yttervegger av tre
  • Yttervegger av mur og betong
  • Vinduer
 • 10 Balkonger og terrasser
  • Fra byggereglene
  • Vær spesielt oppmerksom på
  • Når må du planlegge utskiftning
  • Bruksmuligheter og klimaskjerming
  • Tilgjengelighet
  • Terrasse over underliggende rom
  • Balkong
  • Treterasse på bakken
 • 11 Loft, tak og takrenner
  • Fra byggereglene
  • Vær spesielt oppmerksom på
  • Når må du planlegge utskiftning
  • Uinnredet kaldt loft
  • Isolert og innredet loft
  • Tak og takrenner
 • 12 Utvidelse og utleie
  • Gjøre om loft eller kjeller til boligrom på sikt?
  • Muligheter for tilbygg eller påbygg?
  • Selvstendig boenhet og utleiedel
  • Selvbygger eller fagfolk
 • Del 3 Kjøpevettregler fra forbrukerrådet
  • Kjøp av ferdigstiltbolig og bruktbolig
  • Kjøp av uferdig bolig
  • Kort om borettslag og eierseksjonssmeier
  • Forsikringer
  • Spesielle klagemuligheter
 • Del 4 Adresser og Litteratur
  • Nyttige adresser
  • Litteratur

Se også

Innføring i byggereglene TEK17 Oppdatert oversikt over lover og forskrifter som gjelder bygninger og byggevirksomhet
 kr 520,00
Trehus "Trehusboka" - håndbok for trehusbygging i Norge
 kr 970,00