Book cover

Lag hageanlegg

Murer, skjermvegger, trapper, steinbelegg


kr 349,00

Forfattere: Ingrid Merete Ødegård, Jan Christian Krohn

Sider: 99 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2016

ISBN: 9788253614953

Denne boka er en støttespiller for deg som ønsker å skape et vakkert og funksjonelt hagerom eller grøntanlegg. Boka leder deg trinn for trinn gjennom arbeidet i tekst og bilder. Her finner du beskrivelser av oppbygging av støttemurer, små vannbassenger, trapper, gangveier og skjermvegger. Lag hageanlegg henvender seg til private huseiere, landskapsarkitekter, snekkere, murere og anleggsgartnere.

 

Author

Jan Christian Krohn

Jan Christian Krohn er sivilingeniør og seniorrådgiver ved SINTEF Byggforsk.

 • 1 Belegg på veier, gangstier og plasser
  • 1.1 Generell fundamentering for veier og plasser
  • 1.2 Legging av grus
  • 1.3 Legging av naturheller
  • 1.4 Slik legger asfalt
  • 1.5 Slik legger du brostein
  • 1.6 Slik legger du betongstein og teglstein
 • 2 Små skille- og støttemurer
  • 2.1 Byggetillatelse
  • 2.2 Plassering og utforming
  • 2.3 Ulike murtyper
  • 2.4 Fundamentering av tørrmur
  • 2.5 Bygging av tørrmur
  • 2.6 Fundamentering og bygging av murte murer
 • 3 Hagedammer
  • 3.1 Sikring
  • 3.2 Plassering
  • 3.3 Planlegging
  • 3.4 Vanntilførsel og avløp
  • 3.5 Bunn/fundament
  • 3.6 Kanter
  • 3.7 Vann i bevegelse
  • 3.8 Beplantning
  • 3.9 Tilbehør
 • 4 Skjerming av uteplasser
  • 4.1 Hva sier byggereglene?
  • 4.2 Fundamentering
  • 4.3 Eksempler på utforming
  • 4.4 Forankring av stolper
  • 4.5 Kledningsbord
  • 4.6 Tips til utforming
  • 4.7 Pergola
 • 5 Trapper
  • 5.1 Planlegging
  • 5.2 Fundamentering og bygging av tørrtrapp
  • 5.3 Fundamentering og bygging av støpt trapp
  • 5.4 Fundamentering og bygging av flytende trapp
  • 5.5 Eksempel på utforming
  • 5.6 Bygging av trappevei
  • 5.7 Bygging av tretrapper

Se også

På visning En visningsguide for alle som skal kjøpe bolig
kr 99,00
Boligkjøperboka Undersøk boligen før du kjøper
kr 349,00