Book cover

Lag hageanlegg

Murer, skjermvegger, trapper, steinbelegg, hagedam


Midlertidig utsolgt

Forfattere: Ingrid Merete Ødegård, Jan Christian Krohn

Sider: 99 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2016

ISBN: 9788253614953

Denne boka viser hvordan du bygger en vakker og funksjonell hage eller grøntanlegg, med detaljerte tegninger og arbeidsbeskrivelser.
 
Boka viser hvordan du bygger støttemurer, hagedammer, trapper, gangveier og skjermvegger.
 
Lag hageanlegg henvender seg til private hageeiere, landskapsarkitekter, snekkere, murere og anleggsgartnere.

 

Author

Jan Christian Krohn

Jan Christian Krohn er sivilingeniør og seniorrådgiver ved SINTEF Byggforsk.

 • 1 Belegg på veier, gangstier og plasser
  • 1.1 Generell fundamentering for veier og plasser
  • 1.2 Legging av grus
  • 1.3 Legging av naturheller
  • 1.4 Slik legger asfalt
  • 1.5 Slik legger du brostein
  • 1.6 Slik legger du betongstein og teglstein
 • 2 Små skille- og støttemurer
  • 2.1 Byggetillatelse
  • 2.2 Plassering og utforming
  • 2.3 Ulike murtyper
  • 2.4 Fundamentering av tørrmur
  • 2.5 Bygging av tørrmur
  • 2.6 Fundamentering og bygging av murte murer
 • 3 Hagedammer
  • 3.1 Sikring
  • 3.2 Plassering
  • 3.3 Planlegging
  • 3.4 Vanntilførsel og avløp
  • 3.5 Bunn/fundament
  • 3.6 Kanter
  • 3.7 Vann i bevegelse
  • 3.8 Beplantning
  • 3.9 Tilbehør
 • 4 Skjerming av uteplasser
  • 4.1 Hva sier byggereglene?
  • 4.2 Fundamentering
  • 4.3 Eksempler på utforming
  • 4.4 Forankring av stolper
  • 4.5 Kledningsbord
  • 4.6 Tips til utforming
  • 4.7 Pergola
 • 5 Trapper
  • 5.1 Planlegging
  • 5.2 Fundamentering og bygging av tørrtrapp
  • 5.3 Fundamentering og bygging av støpt trapp
  • 5.4 Fundamentering og bygging av flytende trapp
  • 5.5 Eksempel på utforming
  • 5.6 Bygging av trappevei
  • 5.7 Bygging av tretrapper

Se også

Boligkjøperboka Undersøk boligen før du kjøper
 kr 349,00
 Nå kr 261,75