Book cover

Bygg i hagen

Mur, fundament, trapp, belegg, terrasse


kr 319,00

Forfattere: Ingrid Merete Ødegård, Jan Christian Krohn

Sider: 135 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2022

ISBN: 978-82-536-1765-7

 
Denne boka er en støttespiller for deg som ønsker å skape et vakkert og funksjonelt hagerom. Her får du inspirasjon og tips til løsninger som er tillatt etter byggteknisk forskrift og som sikrer deg mot unødvendige byggskader. Boka leder deg trinn for trinn gjennom arbeidet i tekst og bilder.
 
Boka tar for seg:
 • oppbygging av små skille- og støttemurer  
 • oppføring av trapper
 • fundamentering av stolper og flaggstenger
 • skjermvegger for uteplasser
 • små vannbassenger/hagedammer
 • belegg på plasser, stier og gangveier
Boka henvender seg til private hageeiere, landskapsarkitekter, snekkere, murere og anleggsgartnere.

 

 • 1 Lover og regler
  • 1.1 Små tiltak uten søknadsplikt
  • 1.2 Hensyn til nabo
  • 1.3 Avstand til nabo
 • 2 Belegg på veier, gangstier og plasser
  • 2.1 Generell fundamentering for veier og plasser
  • 2.2 Legging av grus
  • 2.3 Legging av naturheller
  • 2.4 Slik legger du asfalt
  • 2.5 Slik legger du brostein
  • 2.6 Slik legger du betongstein og teglstein
 • 3 Små skille- og støttemurer
  • 3.1 Byggetillatelse
  • 3.2 Plassering og utforming
  • 3.3 Ulike murtyper
  • 3.4 Fundamentering av tørrmur
  • 3.5 Bygging av tørrmur
  • 3.6 Fundamentering og bygging av murte murer
 • 4 Hagedammer
  • 4.1 Sikring
  • 4.2 Plassering
  • 4.3 Planlegging
  • 4.4 Vanntilførsel og avløp
  • 4.5 Bunn/fundament
  • 4.6 Kanter
  • 4.7 Vann i bevegelse
  • 4.8 Beplantning
  • 4.9 Tilbehør
 • 5 Fundamentering av stolper og flaggstenger
  • 5.1 Fundamenteringen
  • 5.2 Behov for telesikring?
  • 5.3 Måter å fundamentere med telesikting
  • 5.4 Stolper
  • 5.5 Fundamentering av stolper for gjerder og skjermvegger
  • 5.6 Portstolper
  • 5.7 Fundamentering av flaggstenger
 • 6 Skjerming av uteplasser
  • 6.1 Byggetillatelse?
  • 6.2 Fundamentering
  • 6.3 Eksempler på utforming
  • 6.4 Kledningsbord
  • 6.5 Tips til utforming
  • 6.6 Pergola
 • 7 Trapper
  • 7.1 Planlegging
  • 7.2 Fundamentering og bygging av tørrtrapp
  • 7.3 Fundamentering og bygging av støpt trapp
  • 7.4 Fundamentering og bygging av flytende trapp
  • 7.5 Bygging av trappevei
  • 7.6 Bygging av tretrapp
 • 8 Treterrasser på terreng
  • 8.1 Flere muligheter
  • 8.2 Planlegging
  • 8.3 Ulike løsninger for underlag og understøtting
  • 8.4 Legging av terrassegulv
  • 8.5 Avslutning mot plen eller vegg