Book cover

Bygg i hagen

Mur, fundament, trapp, belegg, terrasse


kr 298,00
 Nå kr 223,50

Forfattere: Ingrid Merete Ødegård, Jan Christian Krohn

Sider: 135 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2019

ISBN: 978-82-536-1632-2

 
Denne boka gir deg inspirasjon og tips til løsninger som er tillatt etter byggteknisk forskrift og sikrer deg mot unødvendige byggskader.
 
Boka tar for seg:
 • oppbygging av små skille- og støttemurer  
 • oppføring av trapper
 • fundamentering av stolper og flaggstenger
 • skjermvegger for uteplasser
 • små vannbassenger/hagedammer
 • belegg på plasser, stier og gangveier
Boka henvender seg til private hageeiere, landskapsarkitekter, snekkere, murere og anleggsgartnere.

 

 • 1 Lover og regler
  • 1.1 Små tiltak uten søknadsplikt
  • 1.2 Hensyn til nabo
  • 1.3 Avstand til nabo
 • 2 Belegg på veier, gangstier og plasser
  • 2.1 Generell fundamentering for veier og plasser
  • 2.2 Legging av grus
  • 2.3 Legging av naturheller
  • 2.4 Slik legger du asfalt
  • 2.5 Slik legger du brostein
  • 2.6 Slik legger du betongstein og teglstein
 • 3 Små skille- og støttemurer
  • 3.1 Byggetillatelse
  • 3.2 Plassering og utforming
  • 3.3 Ulike murtyper
  • 3.4 Fundamentering av tørrmur
  • 3.5 Bygging av tørrmur
  • 3.6 Fundamentering og bygging av murte murer
 • 4 Hagedammer
  • 4.1 Sikring
  • 4.2 Plassering
  • 4.3 Planlegging
  • 4.4 Vanntilførsel og avløp
  • 4.5 Bunn/fundament
  • 4.6 Kanter
  • 4.7 Vann i bevegelse
  • 4.8 Beplantning
  • 4.9 Tilbehør
 • 5 Fundamentering av stolper og flaggstenger
  • 5.1 Fundamenteringen
  • 5.2 Behov for telesikring?
  • 5.3 Måter å fundamentere med telesikting
  • 5.4 Stolper
  • 5.5 Fundamentering av stolper for gjerder og skjermvegger
  • 5.6 Portstolper
  • 5.7 Fundamentering av flaggstenger
 • 6 Skjerming av uteplasser
  • 6.1 Byggetillatelse?
  • 6.2 Fundamentering
  • 6.3 Eksempler på utforming
  • 6.4 Kledningsbord
  • 6.5 Tips til utforming
  • 6.6 Pergola
 • 7 Trapper
  • 7.1 Planlegging
  • 7.2 Fundamentering og bygging av tørrtrapp
  • 7.3 Fundamentering og bygging av støpt trapp
  • 7.4 Fundamentering og bygging av flytende trapp
  • 7.5 Bygging av trappevei
  • 7.6 Bygging av tretrapp
 • 8 Treterrasser på terreng
  • 8.1 Flere muligheter
  • 8.2 Planlegging
  • 8.3 Ulike løsninger for underlag og understøtting
  • 8.4 Legging av terrassegulv
  • 8.5 Avslutning mot plen eller vegg