Book cover

Bygg i hagen

Mur, fundament, trapp, belegg, terrasse


kr 298,00

Forfattere: Ingrid Merete Ødegård, Jan Christian Krohn

Sider: 135 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2019

ISBN: 978-82-536-1632-2

 
Denne boka gir deg inspirasjon og tips til løsninger som er tillatt etter byggteknisk forskrift og sikrer deg mot unødvendige byggskader.
 
Boka tar for seg:
 • oppbygging av små skille- og støttemurer  
 • oppføring av trapper
 • fundamentering av stolper og flaggstenger
 • skjermvegger for uteplasser
 • små vannbassenger/hagedammer
 • belegg på plasser, stier og gangveier
Boka henvender seg til private hageeiere, landskapsarkitekter, snekkere, murere og anleggsgartnere.

 

Author

Jan Christian Krohn

Jan Christian Krohn er sivilingeniør og seniorrådgiver ved SINTEF Byggforsk.

 • 1 Belegg på veier, gangstier og plasser
  • 1.1 Generell fundamentering for veier og plasser
  • 1.2 Legging av grus
  • 1.3 Legging av naturheller
  • 1.4 Slik legger asfalt
  • 1.5 Slik legger du brostein
  • 1.6 Slik legger du betongstein og teglstein
 • 2 Små skille- og støttemurer
  • 2.1 Byggetillatelse
  • 2.2 Plassering og utforming
  • 2.3 Ulike murtyper
  • 2.4 Fundamentering av tørrmur
  • 2.5 Bygging av tørrmur
  • 2.6 Fundamentering og bygging av murte murer
 • 3 Hagedammer
  • 3.1 Sikring
  • 3.2 Plassering
  • 3.3 Planlegging
  • 3.4 Vanntilførsel og avløp
  • 3.5 Bunn/fundament
  • 3.6 Kanter
  • 3.7 Vann i bevegelse
  • 3.8 Beplantning
  • 3.9 Tilbehør
 • 4 Skjerming av uteplasser
  • 4.1 Hva sier byggereglene?
  • 4.2 Fundamentering
  • 4.3 Eksempler på utforming
  • 4.4 Forankring av stolper
  • 4.5 Kledningsbord
  • 4.6 Tips til utforming
  • 4.7 Pergola
 • 5 Trapper
  • 5.1 Planlegging
  • 5.2 Fundamentering og bygging av tørrtrapp
  • 5.3 Fundamentering og bygging av støpt trapp
  • 5.4 Fundamentering og bygging av flytende trapp
  • 5.5 Eksempel på utforming
  • 5.6 Bygging av trappevei
  • 5.7 Bygging av tretrapper