Book cover

Etterisolering av småhus

Har huset ditt stort varmetap, vil etterisolering bedre inneklimaet og senke energibehovet.


kr 398,00

Forfattere: Trond Bøhlerengen

Sider: 105 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2017

ISBN: 978-82-536-1536-3

Denne boka gir råd om hvilke etterisoleringsmetoder som egner seg for ulike hustyper, og viser hvordan du skal gå fram når du etterisolerer. Den viser også andre tiltak som kan senke energibehovet i boligen. Noen av tiltakene kan du gjennomføre selv, andre må utføres av fagfolk.
 
Har huset ditt stort varmetap, vil etterisolering gi både bedre bokomfort og lavere strømregning. Dagens krav til nye boliger er 25 cm isolasjon i yttervegger og 30-35 cm i tak, mens et hus som er bygd på 1970- og begynnelsen av 1980-tallet, kan ha så lite som 10 cm isolasjon i veggene og 15 cm i taket. Hvis man planlegger andre store utbedringer, som å tekke om taket eller skifte vinduer, bør man vurdere å etterisolere samtidig
 
Løsningene i boka er velutprøvde, anerkjente og i tråd med lovverket. De kan brukes både som arbeidsbeskrivelse, som avtaleunderlag mellom huseier og håndverker, eller som dokumentasjon i en byggesak.

Author

Trond Bøhlerengen

Trond Bøhlerengen er sivilingeniør og seniorforsker ved SINTEF Byggforsk.

 • 1 Innledning
  • 1.1 Bedre inneklima og lavere energibruk
  • 1.2 Når er det aktuelt å etterisolere
  • 1.3 Søknads- og meldeplikt
  • 1.4 Krav til løsninger og kompetanse
  • 1.5 Valg av isoleringsnivå
  • 1.6 Brannsikkerhet
  • 1.7 Tettehet og ventilasjon
  • 1.8 Risiko for fuktskader
  • 1.9 Lyd
  • 1.10 Andre energisparende tiltak
  • 1.11 Beregning av varmetap - U-verdier
  • 1.12 Eksempel på sparepotensial i en bolig
 • 2 Skrå tretak
  • 2.1 Innledning
  • 2.2 Sperretak med skråhimling
  • 2.3 Sperretak fra 1980-tallet
  • 2.4 Sperretak fra før 1960- og 1970 tallet
  • 2.5 Sperretak fra før ca. 1960
  • 2.6 Åstak
  • 2.7 Tak over loftsrom med knevegg (boliger fra 1960- tallet- 1980 tallet)
  • 2.8 Tak over loftsrom med knevegg (boliger fra før 1960- tallet)
 • 3 Trebjelkelag mot kaldt loft
  • 3.1 Innledning
  • 3.2 Trebjelkelag mot kaldt loft i boliger fra 1960-, 1970- og 1980- tallet
  • 3.3 Trebjelkelag mot kaldt loft i hus fra før 1960- tallet
 • 4 Yttervegger
  • 4.1 Ulike etterisoleringsmetoder
  • 4.2 Bindingsverksvegger fra 1980- tallet
  • 4.3 Bindingsverksvegger fra 1960- og 1970- tallet
  • 4.4 Bindingsverksvegger fra før 1960- tallet
  • 4.5 Murvegger av blokker fra 1960- tallet
  • 4.6 Reisverksvegger
  • 4.7 Laftede tømmervegger
 • 5 Vinduer
  • 5.1 Vindusdetaljer ved utvendig etterisolering av trevegger
  • 5.2 Vindusdetaljer ved innvendig etterisolering av trevegger
  • 5.3 Vindusdetaljer ved utvendig etterisolering av mur- og betongvegger
 • 6 Golvbjelkelag mot uoppvarmede kjellere og kryperom
  • 6.1 Innledning
  • 6.2 Golvbjelkelag mot uoppvarmede kjellere og kryperom fra 1970- og 1980- tallet
  • 6.3 Golvbjelkelag mot kalde kjellere og kryperom fra 1960- tallet
  • 6.4 Golvbjelkelag mot kalde kjellere og kryperom fra før 1960- tallet
  • 6.5 Tetting mot sokkel/grunnmur
  • 6.6 Utskiftning av golvbjelkelag mot kryperom
 • Ordliste

Se også

Lag rom i kjelleren Fuktsikre løsninger
kr 349,00
Trehus Referanseverket for trehusbygging i Norge
kr 970,00
Trehus - figursamling for byggeplass Utvalgte figurer fra Trehus
kr 470,00
Lag rom på loftet Innredet loft øker bruksmulighetene og salgsverdien av boligen.
kr 349,00
Beslag - figursamling for byggeplass Samlet oversikt over beslagsløsninger for flate tak, skråtak og fasader. Nå også som e-bok.
kr 375,00