Book cover

Etterisolering av småhus

Har huset ditt stort varmetap, vil etterisolering bedre inneklimaet og senke energibehovet.


kr 399,00

Forfattere: Trond Bøhlerengen

Sider: 105 (Illustrert)

Utgivelsesår: 2017

ISBN: 978-82-536-1536-3

Denne boka viser riktige etterisoleringsmetoder for ulike hustyper, og hvordan du skal gå fram når du etterisolerer tak, gulv, og vegger i gamle hus.
 
Boka viser også andre tiltak som kan senke energibehovet i huset ditt.
 
Har huset ditt stort varmetap, vil etterisolering gi både bedre bokomfort og lavere strømregning. Dagens krav til nye boliger er 25 cm isolasjon i yttervegger og 30-35 cm i tak, mens et hus som er bygd på 1970- og begynnelsen av 1980-tallet, kan ha så lite som 10 cm isolasjon i veggene og 15 cm i taket. Hvis man planlegger andre store utbedringer, som å tekke om taket eller skifte vinduer, bør man vurdere å etterisolere samtidig
 
Løsningene i boka er velutprøvde, anerkjente og i tråd med lovverket. De kan brukes både som arbeidsbeskrivelse, som avtaleunderlag mellom huseier og håndverker, eller som dokumentasjon i en byggesak.

Author

Trond Bøhlerengen

Trond Bøhlerengen er sivilingeniør og seniorforsker ved SINTEF Byggforsk.

 • 1 Innledning
  • 1.1 Bedre inneklima og lavere energibruk
  • 1.2 Når er det aktuelt å etterisolere
  • 1.3 Søknads- og meldeplikt
  • 1.4 Krav til løsninger og kompetanse
  • 1.5 Valg av isoleringsnivå
  • 1.6 Brannsikkerhet
  • 1.7 Tettehet og ventilasjon
  • 1.8 Risiko for fuktskader
  • 1.9 Lyd
  • 1.10 Andre energisparende tiltak
  • 1.11 Beregning av varmetap - U-verdier
  • 1.12 Eksempel på sparepotensial i en bolig
 • 2 Skrå tretak
  • 2.1 Innledning
  • 2.2 Sperretak med skråhimling
  • 2.3 Sperretak fra 1980-tallet
  • 2.4 Sperretak fra før 1960- og 1970 tallet
  • 2.5 Sperretak fra før ca. 1960
  • 2.6 Åstak
  • 2.7 Tak over loftsrom med knevegg (boliger fra 1960- tallet- 1980 tallet)
  • 2.8 Tak over loftsrom med knevegg (boliger fra før 1960- tallet)
 • 3 Trebjelkelag mot kaldt loft
  • 3.1 Innledning
  • 3.2 Trebjelkelag mot kaldt loft i boliger fra 1960-, 1970- og 1980- tallet
  • 3.3 Trebjelkelag mot kaldt loft i hus fra før 1960- tallet
 • 4 Yttervegger
  • 4.1 Ulike etterisoleringsmetoder
  • 4.2 Bindingsverksvegger fra 1980- tallet
  • 4.3 Bindingsverksvegger fra 1960- og 1970- tallet
  • 4.4 Bindingsverksvegger fra før 1960- tallet
  • 4.5 Murvegger av blokker fra 1960- tallet
  • 4.6 Reisverksvegger
  • 4.7 Laftede tømmervegger
 • 5 Vinduer
  • 5.1 Vindusdetaljer ved utvendig etterisolering av trevegger
  • 5.2 Vindusdetaljer ved innvendig etterisolering av trevegger
  • 5.3 Vindusdetaljer ved utvendig etterisolering av mur- og betongvegger
 • 6 Golvbjelkelag mot uoppvarmede kjellere og kryperom
  • 6.1 Innledning
  • 6.2 Golvbjelkelag mot uoppvarmede kjellere og kryperom fra 1970- og 1980- tallet
  • 6.3 Golvbjelkelag mot kalde kjellere og kryperom fra 1960- tallet
  • 6.4 Golvbjelkelag mot kalde kjellere og kryperom fra før 1960- tallet
  • 6.5 Tetting mot sokkel/grunnmur
  • 6.6 Utskiftning av golvbjelkelag mot kryperom
 • Ordliste

Se også

Lag rom i kjelleren - fuktsikre løsninger Velg riktige, fuktsikre løsninger når du skal innrede kjelleren.
 kr 399,00
Trehus "Trehusboka" - håndbok for trehusbygging i Norge
 kr 1 070,00
Trehus - figursamling for byggeplass Utvalgte figurer fra Trehus
 kr 499,00
Lag rom på loftet Gjør det selv - slik bygger du om loftet til bolig
 kr 369,00
Beslag - figursamling for byggeplass Samlet oversikt over beslagsløsninger for flate tak, skråtak og fasader. Nå også som e-bok.
 kr 399,00