Book cover

Tid for nytenkning

Erfaringer med døgnservice i Norge, Sverige og Danmark


Forfattere: Steinar Bergh, Bente Skansgård

Sider: 84

Utgivelsesår: 1985

ISBN: 82-536-0218-9