Book cover

Prøving av produkter til vedlikeholdsbehandling av gamle papptak


Forfattere: Tore Gjelsvik, Kristin Breder, Trygve Isaksen, Helge Juul, Einar M. Paulsen

Sider: 102

Utgivelsesår: 1986

ISBN: 82-536-0231-6